Statinska terapija u starijih od 75 godina smanjuje incidenciju velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja nakon perkutane koronarne intervencije

2022-06-30

Statinska terapija u starijih od 75 godina smanjuje incidenciju velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja nakon perkutane koronarne intervencije