Porodična hiperkolesterolemija – presjek rezultata istraživanja HAUSER RCT i HAUSER OLE o učinkovitosti lijeka evolokumab u pedijatrijskoj populaciji

2022-11-03

Porodična hiperkolesterolemija – presjek rezultata istraživanja HAUSER RCT i HAUSER OLE o učinkovitosti lijeka evolokumab u pedijatrijskoj populaciji